Lightroom

Pametni objekti (Smart Objects) u Photoshop-u – šta je sad pa to?

Formiranje Smart objekata Editovanje Smart objekta Kopiranje i nasleđivanje Primer I – Oštrenje fotografija upotrebom High Pass filtera Primer II – Naknadna promena WB-a Zaključak Smart objekti (SO) nisu neka velika novost, ali u poslednje vreme sve više alata Photoshop-a (PS) se na njih oslanja, pa je red da se njima malo više pozabavimo. Krajnje uprošćeno, to su grafički elementi potpuno odvojeni od spoljnog sveta koji služe kao zaštićeni izvor informacija za buduće lejere. Uvek se vezuju za jedan lejer koji je i njihov domaćin (zvaću ga matični lejer).

Brzo podešavanje White Balance-a u Lightroom-u

Uvod Podešavanje WB-a automatskim režimima Podešavanje WB-a upotrebom alatke White Balance Selector Manuelno podešavanje WB-a Zaključak Uvod Balans bele boje (White Balance – WB) u fotografiji ima presudan uticaj na tačnost boja koje zaista i vidimo. Bolje rečeno – koje mislimo da vidimo jer naš mozak i te kako ume da prevari i pogrešno interpretira boje koje dolaze do naših očiju. Ne ulazeći u detalje definicije temperature boje, čija je direktna posledica pogrešan balans bele boje, kao i zašto su kolorne netačnosti prisutne na fotografijama, posebno kada se fotografiše pri veštačkom svetlu ili u ranim jutarnjim i/ili kasnim popodnevnim satima, samo ću reći ono najvažnije: podešavanjem balansa bele boje dolazimo do toga da je belo stvarno BELO, a ne neka nijansa plave, žute ili ne z...

Lost Password

Register

Skip to toolbar