Share This Post

Osnove fotošopa

Stacking u Photoshopu

Stacking je tehnika kojom se više fotografija spaja u jednu, a rezultat operacije je fotografija koja je u fokusu po dubini, više od svake pojedinačne fotografije. Stacking, dakle, predstavlja slaganje fotografija nekog predmeta fotografisanog u nizu fotografija ali tako da se fokus na svakoj pojedinačnoj fotografiji nalazi na raznoj udaljenosti od aparata. U praksi to podrazumeva da se napravi niz fotografija, pažljivo pomerajući fokusnu tačku sa jednog kraja na drugi kraj predmeta. Pomeranje fokusne tačke se može izvršiti pomeranjem fotoaparata po šinama (obično u uslovima ateljea) ili ručno bilo pažljivim pomeranjem aparata unapred/unazad ili okretanjem točka za fokusiranjem dok aparat stoji čvrsto i bez ikakvih pokreta. Stacking  može dati sjajne rezultate ukoliko se kadar ne menja previše (male varijacije su dozvoljene, to softwer koji radi stacking sam ispravi). Ipak, to nije magična tehnika koja može više mutnih ili strešenih fotografija spojiti u jednu koja je oštra po dubini. Stacking zahteva seriju fotografija sa plitkim DOF-om ali koje pri tome nisu strešene.

Postoji čitav niz softvera koji vrše stacking, neki od njih su komercijalni, ima čak i onih koji su besplatni. O njima ovde nije reč. Photoshop ima sasvim dobar alat za stacking  i to je tema ovog malog priloga, u kome želimo da korak po korak pokažemo kako se iz šest fotografija može dobiti jedna sa većim DOF-om, tako da predmet izgleda da je ceo (ili bar njegov najveći deo) oštar. Za ilustraciju odabran je jedan cvet sa insektom snimljen Nikonom d600 postavljenim na monopod i koristeći promenu fokusne tačke pomeranjem aparata unapred, tehnika o kojoj je već pisano na ovom forumu. Evo tih šest polaznih fotografija.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Fokus se menjao od prve ka šestoj fotografiji od oštrih očiju insekata, pri čemu su krila bila mutna, pa ka krajevima krila, koja su na poslednjoj fotografiji oštra po ivicama dok je prednji deo insekta sasvim zamućen.

Koraci u stackingu su sledeći: sve fotografije koje se žele složiti u stack otvore se a Adobe Camera Raw (ACR) (autor koristi ACR a verovatno se i u nekim drugim programima kakav je  na primer Lightroom, može izvršiti istovremeno otvaranje više fotografija da bi se kasnije sve prenele u Photoshop. O ovome će biti više reči u sledećem nastavku, autora Dona Komarechke.).

7

7

Na gornjoj fotografiji prikazane su fotografije koje ulaze u stack  onako kako su selektovane u ACR. Sve one se istovremeno otvore izborom opcije Open.

8

8

U ACR se zatim izabere opcija select all (ova opcija se nalazi ispod četiri horizontalne crte pored reči Filmstrip u gornjem horizontalnom meniju). U istom tom meniju, drugim klikom odabere se opcija Sync. settings i čekira se šta se sve želi sinhronizovati, tako da bilo koje podešavanje ili promene na fotografijama koje se vrše u ACR-u istovremeno se vrše na svim fotografijama. To je vrlo važno, jer tako se dobijaju fotografije koje su po svim parametrima jednake, tako da neće biti problema kod slaganja u jednu, zajedničku fotografiju. U protivnom, moglo bi se dogoditi da na primer, jedan deo fotografije bude svetliji od drugog. Kada smo završili osnovna podešavanja u ACR-u sve fotografije otvorimo u Photoshopu klikom na dugme Open images  koje se u ACR-u nalazi dole desno. Otvorene u ACR fotografije izgledaju kao na donjoj slici.

Dakle, sledi klik na Open Images:

9

9

Posle čega slika koja će se u Photoshopu dobiti izgleda ovako.

10

10

Sledeći korak je da se sve uvezene fotografije slože u stack. Za to se ode u opciju File, odabere i klikne na Scripts posle čega se tu otvora još jedan meni iz koja se odabre opcija Load Files into Stack.

Klikom na ovu opciju otvara se sledeći meni:

11

11

U početku, u prozoru na gornjoj slici, nema naznačenog koje fotografije (fajlovi) ulaze u stack. Da bi se odabrali fajlovi klikne se na opciju Add Open Files i fajlovi koji su otvorenu PS automatski će se izlistati u prozoru (fajlovi DSC_6994.NEF do DSC_6999.NEF u ovom slučaju) Čekira se opcija Attempt to automatically Align Source Images i klikne na OK. Računar će sada pokušati da „poklopi“  sve fotografije jednu iznad druge, tako da nema odstupanja medju njima. Rezultat će biti jedna zajednička fotografija, na kojoj se jasno vidi (slika 12) koliko je koji pojedinačni lejer morao biti pomeran da bi se fotografije medjusobno dobro poklopile. To izgleda ovako:

12

12

Očigledno, računar je neke lejere morao dosta da pomera kako bi postigao zadovoljavajuće poklapanje (slika 12).

Sledeći korak je selektovati sve lejere koji idu u stack. To se vrši tako što se pritisne na tastaturi Shift i istovremeno desni klik mišem na poslednju fotografiju tako da se sve odjednom selektuju, odnosno dok se ne dobije ovakva opcija (slika 13):

13

13

Sada se odabere opcija Edit u gornjem horizontalnom meniju Photoshopa i tu selektuje Auto blend layer  što otvara sledeći prozor, a pritiskom na dugme OK računar počinje da pravi stack fotografiju što može potrajati u zavisnosti od toga koliko fotografija ulaziu obradu, od brzine računara, veličine fajlova… Konačan rezultat izgleda ovako:

14

14

Rezultat nešeg stacka je muva koja je oštra od oka do zadnje ivice krila, dakle fotografija koja je značajno bolja od bilo koje pojedinačne fotografije stacka.  Ono što sledi je da se fotografije merge u jednu na kojoj se onda dalje vrši crop i obrada, kao i da obradjujemo pojedinačnu fotografiju.

finalna fotografija

finalna fotografija

Share This Post

17 Comments

 1. Profile photo of Aleksandar82

  Oldy odlicno!
  Moze jos ovakvih tekstova

 2. Profile photo of Oldtimer

  Aleksandar82 hvala, upravo je spreman za postavljanje tekst na istu temu Ron Komarechke.  On je ozbiljan profesionalac, kanadjanin, i ljubazno nam je dozvolio da prevedemo njegov članak o stackingu. 

 3. Profile photo of Nebojsa

  Hvala Oldtimer, častim turu čim se vidimo. 

 4. Profile photo of Oldtimer

  nesas  sad je red na mene da platim turu, poslednja je bila Bocina,  prva beše Vaša…. u svakom slučaju druženje za ponos, susreti kojima se baš radujem! Pa sa makrofotografijom ili bez nje sve jedno!

 5. Profile photo of Nebojsa

  Ne gledamo tako, nismo piroćanci, vec povod. Vi nas častite sa vašim znanjem a bogami i više od toga. 

5 of 17 comments displayed

View the Discussion

Lost Password

Register

Skip to toolbar