Share This Post

Osnove fotošopa / Tutorijali

Pametni objekti (Smart Objects) u Photoshop-u – šta je sad pa to?

Formiranje Smart objekata
Editovanje Smart objekta
Kopiranje i nasleđivanje
Primer I – Oštrenje fotografija upotrebom High Pass filtera
Primer II – Naknadna promena WB-a
Zaključak

Smart objekti (SO) nisu neka velika novost, ali u poslednje vreme sve više alata Photoshop-a (PS) se na njih oslanja, pa je red da se njima malo više pozabavimo. Krajnje uprošćeno, to su grafički elementi potpuno odvojeni od spoljnog sveta koji služe kao zaštićeni izvor informacija za buduće lejere. Uvek se vezuju za jedan lejer koji je i njihov domaćin (zvaću ga matični lejer). Ako nastanu prilikom otvaranja PS-a (akcijom iz Ligtroom-a ili Adobe Camera Raw-a), to je onda osnovni (preimenovani) Backgraund lejer. Ukoliko nastanu u toku rada u PS-u akcijom konvertovanja lejera u SO, to onda može biti bilo koji lejer. U oba slučaja, nakon nastajanja, oni potpuno raskidaju vezu sa izvorom i počinju svoj samostalni život po tačno definisanim pravilima:

 1. Promena izvora od koga su nastali ne utiče na njih.
 2. Oni se mogu menjati jedino akcijom sa lejera domaćina (matičnog lejera) ili njegove kopije.
 3. Izmene na samom lejeru domaćinu se ne manifestuju na Smart objekat u njegovom sastavu.
 4. Kopiranjem lejera domaćina se ne pravi novi Smart objekat nego samo referenca na onaj u matičnom lejeru.
 5. Bilo koja promena na Smart objektu, bez obzira da li je inicirana sa matičnog lejera ili sa nekog od njegovih kopija, se odmah nakon snimanja manifestuje na svim lejerima koji su u neprekinutom lancu masleđivanja.

Svako od ovih pravila je jednostavno proveriti i to vam savetujem da uradite kako biste shvatili suštinu rada sa Smart objektima!

Formiranje Smart objekata

Kao što sam već napomenuo u uvodnom delu, Smart objekti se mogu formirati na dva načina: akcijom iz eksternog programa (Lightroom-a ili ACR-a) ili akcijom iz samog Photoshop-a.

Formiranje Smart objekta iz Ligtroom-a i ACR-a

Programski paketi Lightroom i Adobe Camera Raw (ACR) su proizvodi koji nam dolaze iz iste kuhinje kao i Photoshop. Zbog toga je njihova međusobna povezanost maksimalno moguća i iz oba programa se editovanje fotografije kao Smart objekat u PS-u postiže bukvalno u par klikova mišem.

Lightroom:

Dok ste u Library ili Develop modulu desnim klikom na miša otvara se pomoćni meni iz koga treba izabrati komandu Open as Smart Object in Photoshop…

Otvaranje RAW fajla iz LR-a u PS-u kao Smart objekat.

Otvaranje RAW fajla iz LR-a u PS-u kao Smart objekat.

Adobe Camera Raw – ACR:

ACR dolazi kao dodatni modul Photoshop-a i on se automatski pokreće u prvom koraku ukoliko je izabrana opcija otvaranja/editovanja RAW fajla fotografije. (Ne zaboravite da svoju verziju ACR-a na računaru osvežite najnovijom sa Adobe sajta!) U zavisnosti od podešavanja, uvodni ekran za otvaranje u PS-a ima drugačiju funkcionalnost. Ono što nas zanima je prozor u kome se bira da li da fajl bude otvoren kao Smart objekat (checkbox Open in Photoshop as Smart Object… treba da bude čekiran)

Otvaranje RAW fajla iz ACR-a u PS-u kao Smart objekat.

Otvaranje RAW fajla iz ACR-a u PS-u kao Smart objekat.

Programeri Adobe-a su se pobrinuli da ovaj postupak maksimalno skrate i za otvaranje Smart objekta napravili prečicu sa tastature: dovoljno je da držite pritisnut taster Shift za vreme otvaranja Photoshop-a iz ACR-a pa da se Smart objekat otvori automatski (Open Object; preskačete korake 1, 2 i 3 i idete direktno na korak 4). Sa druge strane, držanjem pritisnutog Alt tastera otvara se kopija (Open Copy) u PS-u

Formiranje Smart objekta iz Photoshoop-a

Smart objekti se formiraju na nivou lejera u Photoshop-u. To možete uraditi u bilo kom trenutku i sa bilo kojim lejerom jednostavnim desnim klikom miša na njemu i izborom komande Convert toSmart Object iz ponuđenog menija. U procesu konverzije u Smart objekat trenutni sadržaj lejera se kopira i PS od njega pravi Smart objekat. Ono što vidimo nakon konverzije je stari sadržaj (sada matičnog) lejera koji ostaje nedirnut.

Otvaranje RAW fotografije u PS-u i konverzija u Smart objekat komandom Convert to Smart Object iz pomoćnog menija koji se otvara desnim klikom miša na željenom lejeru.

Otvaranje RAW fotografije u PS-u i konverzija u Smart objekat komandom Convert to Smart Object iz pomoćnog menija koji se otvara desnim klikom miša na željenom lejeru.

Editovanje Smart objekta

Ukoliko pažljivo pogledamo izgled lejera u kome je smešten Smart objekat, zapazićemo da se njegova ikona razlikuje od “normalne” po tome što ima jedan mali marker u donjem desnom uglu. Dvoklikom na nju pristupamo editovanju samog Smart objekta.

Editovanjem Smart objekta menja se samo njegov original u okviru matičnog lejera. Uvek treba da imamo u vidu da je svaka promena na Smart objektu lokalna. Ukoliko je SO nastao od fajla on ostaje nedirnut. Ukoliko je SO nastao od lejera, promene na njemu će biti u posebnom TAB-u i videće se nakon komande snimanja (Ctrl-S), kroz proces nasleđivanja, kako na lejeru domaćinu tako i na svim drugim lejerima koji su u lancu nasleđivanja. Sa druge strane, ukoliko uradimo neku izmenu na samom lejeru u čijem se sastavu nalazi Smart objekat ona se neće odnositi na SO. Smart objekat je zaštićen od ovakvih neplaniranih izmena, njemu se pristupa jedino preko odgovarajuće ikone!

Sve izmene koje nastanu na Smart objektu će automatski biti vidljive mehanizmom nasleđivanja i na svim lejerima-naslednicima koji nisu rasterizovani. Rasterizacijom se nit nasleđivanja prekida!

Kopiranje i nasleđivanje

Kopiranje i nasleđivanje osobina Smart objekata objasniću navođenjem zapažanje do kojih sam došao prilikom rada sa njima:

 1. Smart objekat se vezuje za matični lejer u kome je njegov original.
 2. Bilo koje kopiranje matičnog lejera samo pravi lanac referenci ka Smart objektu u njemu, a ne i njegove fizičke kopije.
 3. Svaka kopija lejera sa Smart objektom, bilo direktna matičnog ili nastala kopiranjem već postojeće kopije, samo nasleđuje osobine Smart objekta iz matičnog lejera.
 4. Akcijom editovanja Smart objekta u nekoj od kopija lejera menja se njegov original u matičnom lejeru.

Sve ovo navedeno predstavlja samu srž Smart objekata i to ću pokazati jednim jednostavnim primerom koji predlažem da i vi uradite. Otvorite RAW fajl kao Smart objekat i napravite kopiju tog lejera. Iznad kopije postavite Adjustment lejer sa krivom.

Napravljena je kopija lejera sa Smart objektom i postavljen Adjustment lejer.

Napravljena je kopija lejera sa Smart objektom i postavljen Adjustment lejer.

Lokalizujte delovanje Adjustment lejera samo na kopiju i smanjite ekspoziciju. Promena će se ogledati samo na lejeru sa kopijom SO.

Delovanje Adjustment lejera je lokalizovano i smanjena je ekspozicija u njemu. Lejer kopija nije vidljiv pa zbog toga vidimo samo osnovni lejer u kome nije bilo izmena.

Delovanje Adjustment lejera je lokalizovano i smanjena je ekspozicija u njemu. Lejer kopija nije vidljiv pa zbog toga vidimo samo osnovni lejer u kome nije bilo izmena.

Sada u lejeru kopiji editujte SO u ACR-u, koji pozivate dvoklikom na njegovu ikonu. Prvo što primetite je da se promena iz prethodnog koraka nije odrazila na SO. Sada, na primer, postavite da je SO crno beli i zarvorite ACR.

Smart objekat je konvertovan u sive tonove pozivom ACR-a iz lejera kopije.

Smart objekat je konvertovan u sive tonove pozivom ACR-a iz lejera kopije.

Stanje nakon editovanja SO u ACR-u.

Stanje nakon editovanja SO u ACR-u.

Nakon zatvaranja ACR-a lejer-kopija nije vidljiv a vi imate crno belu verziju fotografije pred očima. Da li vam je sad jasno funkcionisanje kopiranja i nasleđivanja? Da bi utvrdili znanje, u nastavku otvorite ACR, ali ovoga puta iz osnovnog lejera. Pred vama će se pojaviti crno bela verzija SO do koje ste došli editovanjem SO iz lejera-kopije. Sve ovo je posledica nasleđivanja koje je bitno da shvatite kako bi pravilno koristili mehanizme Smart objekata.

Primeri korišćenja Smart objekata

Korišćenje Smart objekata ću pokazati kroz dva primera. Prvi se odnosi na oštrenje fotografija upotrebom High Pass filtera, a drugi na mogućnost naknadnog podešavanja White Balance-a (WB-a).

Primer I – Oštrenje fotografija upotrebom High Pass filtera

Oštrenje fotografije u PS-u se može uraditi na mnogo načina. Kolega Oldtimer nam je pokazao kako se to može uraditi kod makro fotografija (i ne samo njih) upotrebom ACR alata i Gaussian blur filtera. Zajednička karakteristika obe navedene metode je da se izvode upotrebom Smart objekata. Ja ću ovde pokazati još jednu metodu oštrenja koja je vrlo popularna kod pejzažnih fotografa jer daje odlične rezultate u jako malo koraka – Oštrenje upotrebom High pass filtera.

Korake koji se preuzimaju je zgodno smestiti u ličnu kolekciju gotovih akcija, tako da uvek bude na dohvat ruke. Photoshop dozvoljava da se izvršavanje nekih koraka akcije prepusti samom korisniku ukoliko se oni odnose na podešavanje iz nekog programskog dijaloga, što je odlična opcija kada se treba odlučiti za “količinu oštrenja” koja će biti primenjena na konkretnoj fotografiji. Iskoristite tu mogućnost i aktivirajte “prozorče” u koraku akcije ispred koga se treba zaustaviti, a koji se odnosi na otvaranje dijaloga za High Pass filter!

Pri pravljenju akcija aktivirajte opciju za zaustavljanje nakon otvaranja dijaloga za High Pass

Pri pravljenju akcija aktivirajte opciju za zaustavljanje nakon otvaranja dijaloga za High Pass

Mislim da je do sada mnogo puta rečeno da oštrenje u PS-u treba da bude poslednji korak u obradi fotografija. Da li je baš uvek tako? Ukoliko se opredelite za standardne metode to je sigurno put ka uspehu, ali kada pređete na upotrebu Smart objekata – to i nije baš uvek slučaj jer redosled nekih operacija gubi značaj i to ću pokazati u nastavku ovog teksta na već poznatom primeru zimske idile sa Povlena.

 1. Otvorite RAW fotografiju u LR-u ili ACR-u i iz njega je otvorite u PS-u kao Smart objekat, na već opisan način;
 2. Napravite duplikat početnog lejera (Ctrl-J);
 3. Editujte Smart objekat osnovnog lejera dvoklikom na njegovu ikonu i smanjite ekspoziciju. Kada zatvorite ACR promena će se automatski pokazati i na njegovoj kopiji! (Nasleđivanje na delu.)
 4. Na lejeru-kopiji postavite High Pass filter komandom

Filter -> Other -> High Pass…

Postavljanje High Pass filtera na lejeru-kopiji.

Postavljanje High Pass filtera na lejeru-kopiji.

High Pass filter radi tako da naglašava mikro-kontrastne razlike na tonskim prelazima na fotografiji – tamne partije u okolini prelaza postaju tamnije, a svetle još svetlije. Na taj način se stiče utisak pojačane oštrine, ali se u suštini samo menja kontast kojim se razlike u tonovima naglašavaju. Sličan efekat se dobija promenom Clarity vrednosti, ali mnogo grublje i na nivou cele fotografije.

Poigrajte se sa slajderom za radijus koji je dat u pikselima. Ne preterujte sa izabranom vrednošću, obično je potrebna veličina za postizanje dobrih rezultata kod pejzaža u intervalu od 0.5-2 piksela. Preko tih vrednosti počinju da se javljaju neželjeni halo efekti, prvo blago a posle sve izraženije.

Podešavanje High Pass filtera. Iskoristite preview pogled na nekom delu fotografije gde su izraženi tonski prelaz (mali kvadratić pokazuje područje na koji se odnosi preview).

Podešavanje High Pass filtera. Iskoristite preview pogled na nekom delu fotografije gde su izraženi tonski prelaz (mali kvadratić pokazuje područje na koji se odnosi preview).

Kada budete zadovoljni rezultatom klikom na Ok i zatvorite dijalog za podešavanje High Pass filtera. Od tog trenutka, u bilo kojoj fazi obrade možete

a) menjati podešavanja u ACR-u dvoklikom na ikonu Smart objekta na nekom od “pametnih” lejera i

b) menjati vrednosti High Pass filtera koji koji je sada postao “pametan”.

Pokretanje ekrana za podešavanje vrednosti High Pass filtera je moguće u bilo kom trenutku ukoliko koristite lejer sa Smart objektom.

Pokretanje ekrana za podešavanje vrednosti High Pass filtera je moguće u bilo kom trenutku ukoliko koristite lejer sa Smart objektom.

 1. Promenite Blending mod lejera sa kojim radite. Zatvaranjem dijaloga za podešavanje High Pass filtera dobili ste jednu ružnu sivu fleku, a ne fotografiju! Ne brinite, problem je očekivan i lako rešiv promenom Blending moda lejera sa Normal na Overlay ili Linear Light. Po ukusu.
Nakon zatvaranja dijalog za podešavanje High Pass filtera obavezno promenite i Blending mod aktivnog lejera.

Nakon zatvaranja dijalog za podešavanje High Pass filtera obavezno promenite i Blending mod aktivnog lejera.

 

Kada to uradite, maskiranjem lejera sa filterom ćete videti situaciju pre i posle upotrebe filtera.

I ne zaboravite, sve vreme radite sa Smart objektima i na podešavanja filtera se UVEK možete vratiti i menjati ih po potrebi!

Primer II – Naknadna promena WB-a

Svi oni koji svoju obradu fotografija baziraju na ACR-u, pa u drugoj fazi na PS-u, su se mnogo puta susreli sa frustrirajućom situacijom kada se naknadno, u toku obrade, pojavi potreba za finim podešavanjem WB-a ili nekom drugom sitnom intervencijom koju treba uraditi u ACR-u. Do pojave Smart objekata, jedini način da se ta ispravka uradi bez degradacije je bio jednostavan – sve ispočetka. Upotrebom Smart objekata original RAW instanca nam je uvek dostupna iz PS-a, tako da se uvek možemo pozvati i na naknadne promene RAW-a u ACR-u i te će izmene odmah biti vidljive na svim ne-rasterizovanim lejerima koji su nastali od početnog u kome je Smart objekat. Pokazaću to i na ovom jednostavnom primeru.

 1. Otvorite fotografiju u LR-u;
 2. Podesite ekspoziciju tako da više ne bude preeksponirana;
 3. Nastavite sa obradom u PS-u, ali ovoga puta ne koristeći Smart objekte;
Otvaranje fotografije u PS radi editovanja.

Otvaranje fotografije u PS radi editovanja.

 

 1. Editujte fotografiju još nekom akcijom u PS-u; ja sam se malo poigrao sa gradijentima iz Gradient editora.
Editovanje fotografije primenom Gradient Editora.

Editovanje fotografije primenom Gradient Editora.

Ako u ovom trenutku poželite da izmenite WB jedini način da to uradite bez gubitaka je izlazak iz PS-a, odlazak u LR (ili ACR) radi promene WB-a i ponovno editovanje (dodavanje gradijenta u ovom slučaju). Drugi način promene WB-a iz PS-a je upotrebom Camera Raw filtera, ali on je nedostupan u ovoj fazi obrade jer je za njega potrebno prethodno “poravnavanje” (rasterizacija) fotografije, a to znači i podvlačenje crte ispod svih dotadašnjih izmena. Ni malo obećavajući i miroljubivi sled događaja.

Alatka Camera Raw filter je nedostupna u fazi rada sa Gradient editorom.

Alatka Camera Raw filter je nedostupna u fazi rada sa Gradient editorom.

Da vidimo sada kako sve to izgleda kada se u pomoć pozovu Smart objekti. Nakon otvaranja, editovao sam fotografiju Gradijent lejerom iz Adjastment alatki. Po završetku, promenio sam Blending mod u Overlay. Uostalom, sve je isto kao što sam do sada već pokazao.

Efekat koji sam postigao upotrebom Gradienta iz Adjastment skupa alatki na Smart objektu.

Efekat koji sam postigao upotrebom Gradienta iz Adjastment skupa alatki na Smart objektu.

Sada sledi ono zbog čega sve ovo i demonstriram – promena WB-a direktno iz PS-a pozivom ACR-a dvoklikom na ikonu Smart objekta.

Poziv ACR-a dvoklikom na ikonu Smart objekta.

Poziv ACR-a dvoklikom na ikonu Smart objekta.

U ACR-u sam podigao WB na 22000 Kelvina i još malo se poigrao sa drugim klizačima. Kao što vidite, i akcija oštrenja u ACR-u, o kojoj je bilo reči, je sada dostupna za naknadne izmene u okviru ACR-a!

Promena parametara u ACR-u, direktnim pozivom iz PS-a, a sve to bez degradacije kvaliteta!

Promena parametara u ACR-u, direktnim pozivom iz PS-a, a sve to bez degradacije kvaliteta!

Krajnji rezultat, nakon zatvaranja ACR-a, nije nešo što bih odštampao i zakačio na zid dnevne sobe, ali sasvim lepo ilustruje ono što sam hteo da pokažem. Promene iz ACR-a su “pušovane” (gurnute) ka lejerima koji su nasledili osobine Smart objekta i u njima postale automatski vidljive. Ovo nasleđivanje “na gore” ide sve do prvog rasterizovanog lejera, čime se prekida nit nasleđivanja. Pametno, nema šta!

Izgled fotografije nakon izmena u ACR-u. Editovana fotografija u PS-u je nasledila sve promene nastale u ACR-u.

Izgled fotografije nakon izmena u ACR-u. Editovana fotografija u PS-u je nasledila sve promene nastale u ACR-u.

Zaključak

Smart objekti nisu “vruća” novost, ali su u svetu obrade fotografija još uvek nedovoljno prihvaćeni i zbog toga im svakako predstoji napredovanje i usavršavanje. Njihova najveća snaga je u tome da su ne-destuktivni i da u sebi mogu sadržati i vektorskei rasterske podatke grafičkih objekata sa kojima rade. Photoshop, sa druge strane, se razvijao mnogo pre pojave Smart objekata i njegova filozofija rada je zamišljeno da bude “rasterska”. Zbog toga prelazak na nove programerske tehnologije, zasnovane na objektnom programiranju i “vektorskoj” logici objekata, mora ići laganim tempom jer je način funkcionisanja novog programskog koda potpuno drugačija od svih prethodnih. Dugo ćemo još biti svedoci poruka da se neki alat ne može primeniti pre rasteritacije, ali to je cena koju moramo platiti. Jedno je sigurno, sve te nove tehnologije i novatorije će u budoćnosti samo dodatno olakšati digitalnu obradu fotografija, u to sam siguran.

Za kraj sam ostavio da pokažem motiv Povlen-a na kome sam pokazao celu ovu priču o Smart objektima. Nakon početne obrade u Lightroom-u i editovanja u Photoshop-u kao Smart objekat, gde sam fotografiju oštrio High Pass filterom i klonirao kablove i tragove u snegu klasičnim Healing Brush-om i Stemp-om.

Motiv sa Povlena

Motiv sa Povlena

Share This Post

4 Comments

 1. Profile photo of Zoran

  Dobar, koristan tekst i lepa fotografija!

 2. Profile photo of Nebojsa

  Hvala Boca.

 3. Profile photo of Igor

  Hvala Boco jako korisno:)

 4. Profile photo of Oldtimer

  Boco uvek volim da naušim nešto novo. Hvala za tekst!

 5. Profile photo of boca

  Hvala drugari!
  Tekst je možda pisan malo apstraktno i ja sam pokušao da dočaram kako to izgleda "ispod haube". Teško je pomiriti želju da bude pitko za čitanje i da se pokažu detalji. Ako sam bar malo uspeo u tome da dočaram šta su Smart objekti drago mi je.


Lost Password

Register

Skip to toolbar