Share This Post

Osnove fotošopa / Tutorijali

Kako brzo i lako izoštriti fotografiju koristećei Camera Raw filter

Kako brzo i lako izoštriti fotografiju koristećei Camera Raw filter

 

Pitanje oštrenja fotografije u post procesingu je uvek interesantno i postoji puno načina za oštrenje. Svaki od njih ima svoje specifičnosti i prednosti, a u ovoj metodi koja se ovode opisuje, najveće prednosti su brzina i jednostavnost u radu. Uvek treba imati na umu da je uoštravanje fotografije poslednja operacija u obradi. Sve druge operacije, pa ma kako bile složene, idu pre oštrenja. Kada smo sve uradili kako smo želeli, podesili boje, kontraste, uklonili nedostatke i sveli fotografiju na željene dimenzije, tek tada nastupa oštrenje. Za potrebe ovog tutorijala, odabrana je fotografija koja je snimljena u RAW fajlu (slika 1). Kada se otovri u Camera RAW jedina korekcija koja je na njoj uradjena jeste promena ekspozicije za +0.95, (crveni krug na slici 1) čime je fotografija posvetljena.

slika 1

Slika 1. RAW fajl sa korigovanom ekspozicijom,

Zatim je fotografija otvorena u Photoshopu i kropovana, kako je to prikazano na slici 2.

slika 2

Slika 2. Krop originalnog RAW fajla.

Kropovana fotogarfija je potom obradjivana korišćenjem raznih alata koje nudi Photoshop, i u šta ovde nećemo ulaziti u detalje. Cilj je bio da se dobije što je moguće bolja verzija fotografije insekta, sa jasnim bojama i dobrim kontrastom. Poslednja operacija bila je da se fotografija smanji na željene dimenzije, u ovom slučaju 2000 piksela po dužoj strani. Sada, kada su sve obrade završene, fotografija je spremna za izoštravanje U padajućim menijima odabere se opcija Filter – Camera Raw filter. Dobiće se ekran kao na slici 3. Odaberite opciju Detail  koja je u ovom filteru obeležena sa dva trougla, jedan iza drugog i naglašena crvenim krugom na slici 3. Opcije koje se otvaraju za izoštravane su date po difoltu u sekciji Sharpening i to su Amount, Radius i Detail. Njhovim variranjem izoštrićemo fotografiju kako nam to najbolje odgovara.  Sugerišemo sledeću procedure kod uoštrevanja ovom metodom:

Prvo – svedite radius (zeleni krug na slici 3) na nulu, odnosno najmanju moguću vrednost, a to je 0.5 px, tako što ćete odgovarajući klizač pomeriti krajnje levo. Radius definiše dubinu izoštravanja. Svako izoštravanje u Photoshopu radi na principu kontrasta. Algoritam traži i podešava parametre tako da kontrast u zadanoj oblasti izoštravanja bude najveći. Drugim rečima ako stavimo radius od recimo 5 px onda će algoritam za svaku promenu kontrasta u sloju debljine 5 piksela postavljati takve uslove i vršiti promene da kontrast u tom sloju debljine 5 piksela bude najveći. Time se odvaja unutrašnji deo slike od okoline, i povećava oštrina, jer što veća razlika u kontrastu izmedju objekta (u ovom skučaju tela insekta) i okoline, to je oštrina veća. . Mi želimo da nam taj sloj bude što manji, odnosno tanji, dakle 0.5 piksela, a time je izoštravanje najpreciznije. Iz tih razloga opciju radius postavljamo na vrednost 0.5.

Budući da želimo da imamo što je moguće više detalja, pomerimo klizač Details skroz desno (žuti krug, slika 3), pa čak i do samog kraja. Ako tokom ove operacije pomeranja klizača pritisnete na tastaturi dugme ALT, slika će dobiti crno-belu varijantu, i moćićete da uočite detalje koji se pojavljuju kako klizač pomerate polako udesno. Sami odlučite kada je dovoljno, mada nema

slika 3

 

Slika 3 Početna pozicija n Camra Raw filter, Details

problema ni ako klizač pomerite desno do kraja.

Sad prelazimo na klizač Amount. Kako samo ime kaže ovaj klizač definiše stepen, količinu, izoštravanja. Po difoltu, njegova vrednost je 25. Mi medjutim sugerišemo da klizač pomerite sasvim levo (plavi krug na slici 3), zatim pritisnite dugme ALT i polako pomerajte klizač desno. Na monitru ćete imati crno belu verziju vase fotografije i sami odlučite kada je uoštravanje dovoljno dobro. Otpustite ALT, slika dobija normalan izgled i glavni deo posla je završen. Iz iskstva, čini se da Amount izmedju 20 i 40 daje dobre rezultate (slika 4 sa parametrima izoštravanja za ovaj slučaj .

Ostaje klizač Masking. Kako ime kaže ovim klizačem se odabira šta se na fotografiju uoštrava  a šta ne.

slika 4

Slika 4. Radni parametri za opciju Sharpening

Pritisnite ALT i pomerajte klizač Masking  (ljubičasti krug na slici 5) polako, sa leva na desno. Na crno beloj fotografiji, bele površine će označavati delove koji se oštravaju (prema parametrima koje ste zadali sa prethodna tri klizača) a crne ostaju neoštre. Ovo je vrlo važna operacija jer svako uoštravanje po definicijiji povećava šum a to ne želimo. Recimo, nema potrebe da nam pozadina bude uoštrena. Njeno uoštravanje uvodi na fotografiju ružan šum, i zato pažljivo odabiramo šta se uoštrava a šta ne.

Poslednji klizači koji se koriste u ovom postupku su oni koji su označeni narandžastim krugovima na slici 5. Svi oni su namenjeni smanjenju šuma i za sve je karakteristično da su veoma osetljivi i da se njima vrše samo male promene. Kolike, to svako mora sam da oceni i da napravi kompromis izmedju oštrine i šuma na fotografiji. Narandžasti krugovi i vrednosti na njima su dati tek kao primer (slika5), tek da bi se uočilo o kakvim se promenama vrednosti raznih parametara zapravo radi.

Slika 5 je finalna verzija. Fotografija je spremna da se postavi na Proflashstudio Community.  Zapravo, nije jer ova fotografija lažne ose ni u startu nije bila naročito oštra fotografija. Sve jedno, poredjenjem pre i posle jasno se uočava da je ova metoda uoštravana vrlo efikasna.

slika 5

Slika 5. Klizači za smanjenje šuma (narandžasti krugovi)

I kao i uvek, nikada ne treba zaboraviti na selektivno oštrenje. Može se dogoditi da posle uoštravanja i pored Masking-a želimo da izbegnemo izoštravanje i šum na nekim dalovima fotografije. To se postiže upotrebom odgovarajuće maske i četkice: Jednostavno, odaberite crnu masku a mekom belom četkicom “otvorite” samo one izoštrene delove koej želite da se vide kao izoštreni, ostali će ostati kakvi su bili.

Dodatak:

Do sada sam imao jedno pravilo: bilo šta da psotavjam u formi tutorijala ili prevoda, prvo bi pročitao Boca.  Po pravilu, Boca  bi imao  veoma korisne primedbe. Ovaj put nisam tako postupio, jer imam strašan grip, i samo sam žurio da tekst postavim i da se vratim u krevet. Boca  je tekst tpročitaio i putem Skype- a mi stavio dve vrlo korisne primedbe koje evo navodim u celini. Istovremeno se izvinjavam za omašku.

Prva sugestija je ta da sa otvaranjem Camera Raw filtera Vi u stvari pokrećete set alata iz ACR-a (Adobe Camera Raw), a to je isti onaj set koji se nalazi u Lightroom-u. Druga sugestija, možda i važnija, je da se napomene da je ovaj način rada destruktivan, a to znači da se sve promene odnose na početni, original fajl. Biće Vam jasnije ako pogledate ovaj kratki video https://helpx.adobe.com/in/photoshop/how-to/camera-raw-filter.html Suština Smart objekata je da se preve objektne instance (tačnije, reference ka original fotografiji) na koje uvek “unazad” možete da se pozovete..

Share This Post

2 Comments

 1. Profile photo of Zoran

  Oldi , nekoliko opaski, dodataka…
  Po mome iskustvu, (a prema priručniku koji listam) prvo treba obraditi .raw format u ACR-u, svim alatima kojima će se dobiti zadovoljavajući „proizvod“ za dalji rad u ostalim programima. U dalju obradu treba poslati fajl kao Smart object, da bi se zadržala veza sa ACR-om i kako bi se u svakom trenutku nešto moglo izmeniti povratkom u ACR bez narušavanja kvaliteta fajla. U daljoj obradi (programima) prvo treba završiti sa svim alatima koji ne prekidaju ovu vezu sa ACR (rasterizovanje smart object-a).
  U ACR ja kropujem i sa alatom Spot Remuval završim dosta posla ako je potrebno, kao zamenom za sitna, neprimetna kloniranja u PS (uvek se može vratiti u ACR i kropovati ponovo ako nismo zadovoljni prethodnim).
  Drugo, kao dopunu Vašem uputstvu za oštrenje u ACR alatima sa kartice Detail treba reći da se preporučije da se oštrenje i smanjenje šuma vrši pri zumu 100%, kako bi odnos oštrenja detalja i šuma bio vidljiv i pod boljom kontrolom (prema „Vizuelni priručnik PS CC 2015“ Mikro knjiga). Dodatno ukupnom utisku oštrenja doprineće i alati, svaki na svoj način, Clarity sa kartice Basic i Dehaze sa kartice Effects. Ovaj poslednji nisam imao ranije, pojavio se u ACR verziji 10.1 koju sam instalirao nedavno!
  Na kraju, ali kao prvo, želim Vam brzo ozdravljenje.

 2. Profile photo of Oldtimer

  zook  hvala na dobrim željama za ozdravljenje, zaista me je ovaj grip ozbiljno oborio. Posebno hvala za opaske i dodatke na moj mali tekst o oštrenju, time tekst postaje mnogo jasniji, posebno deo o Smart objects-ima. Nadam se da smo ovako radeći zajednički pomogli kolegama, a to je cilj foruma. Kako god, jako je dobro da je ova tema otvorena, bila je to dobra ideja! 


Lost Password

Register

Skip to toolbar